Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã ban hành Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc

Đạo luật trở thành luật vào ngày 2 tháng 6 năm 2022

  • Phá bỏ rào cản để người dân tiếp cận các dịch vụ
  • Đảm bảo những người bị phân biệt chủng tộc không bị trở thành mục tiêu một cách không cân xứng
  • Cải thiện các dịch vụ để nhiều người cảm thấy an toàn hơn khi nhận được sự trợ giúp mà họ cần

Một cơ hội để làm tốt hơn

Bộ luật đã được hình thành dựa trên ý tưởng của hơn 13.000 người dân British Columbia thông qua sự tham gia của người dân bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc, cũng như các bên liên quan chính như Ủy viên Nhân quyền B.C., Hội đồng Lãnh đạo các Quốc gia Thứ nhất, Hiệp hội các Trung tâm Hữu nghị Thổ dân và Métis của BC.

Đây là một trong những bộ luật đầu tiên được khai triển cùng với Người bản địa theo Đạo luật Tuyên bố về Quyền của Người bản địa.

Tỉnh bang sẽ tiếp tục làm việc với Người bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc trong lúc chúng tôi thực hiện bộ luật này.

Đạo luật tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

Tiếp tục hợp tác với Người bản địa theo cách công nhận bản sắc độc đáo của các cộng đồng First Nations và Métis ở B.C.

Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đồng thời ngăn ngừa và giảm bớt các tác hại đối với Người bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc

Yêu cầu chính phủ công bố dữ liệu hàng năm và định kỳ để xem xét lại bộ luật.

Giữ dữ liệu của bạn an toàn

Theo Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc, chính phủ sẽ đảm bảo rằng mọi dữ liệu được thu thập đều được lưu trữ an toàn. Tất cả các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật theo Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ được áp dụng cho thông tin được thu thập hoặc sử dụng theo luật này.

Để bắt đầu xác định sự phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu, chính phủ sẽ sử dụng Chương trình Đổi mới Dữ liệu của British Columbia và mô hình bảo mật và quyền riêng tư được quốc tế công nhận có tên là mô hình Năm An toàn để bảo vệ dữ liệu.

begin identifying systemic racism using data, government will use British Columbia’s Data Innovation Program and the internationally recognized privacy and security model called the Five Safes model to protect the data.

Mô hình Năm An toàn làm giảm nguy cơ dữ liệu bị truy cập hoặc sử dụng không phù hợp bởi:

  • Thông tin nhận dạng cá nhân bị xóa trong dữ liệu
  • Sử dụng công nghệ bảo mật để hòa hợp dữ liệu một cách an toàn
  • Chỉ cho phép các dự án có lợi ích công cộng rõ ràng và không gây hại cho cá nhân hoặc cộng đồng
  • Chỉ cung cấp quyền truy cập cho các cá nhân được ủy quyền
  • Đảm bảo bảo vệ thêm quyền riêng tư trong kết quả nghiên cứu

Gặp Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2022, Tỉnh đã công bố 11 thành viên, bao gồm cả chủ tịch Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc.