Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, chúng tôi đã ban hành Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc

Đạo luật trở thành luật vào ngày 2 tháng 6 năm 2022

Một cơ hội để làm tốt hơn

Đạo luật này được hình thành dựa trên ý kiến của hơn 13.000 người ở B.C. thông qua sự tham gia của Người dân Bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc, cũng như các đối tác như Ủy viên Nhân quyền B.C. , Hội đồng Lãnh đạo Các Bộ tộc Đầu tiên, Hiệp hội các Trung tâm Hữu nghị Thổ dân BC và Quốc gia Métis British Columbia.

Đây là một trong những văn bản pháp luật đầu tiên được hình thành cùng với Người dân Bản địa phù hợp với Tuyên bố về Đạo luật Quyền của Người bản địa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Người dân Bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc khi chúng tôi thực thi luật này.

Đạo luật tập trung vào bốn lĩnh vực chính:

Tiếp tục hợp tác với Người bản địa theo cách công nhận bản sắc độc đáo của các cộng đồng First Nations và Métis ở B.C.

Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đồng thời ngăn ngừa và giảm bớt các tác hại đối với Người bản địa và các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc

Yêu cầu chính phủ công bố dữ liệu hàng năm và cứu xét lại Đạo luật theo định kỳ.

Giữ dữ liệu của bạn an toàn

Vào tháng 6 năm 2023, chúng tôi đã triển khai cuộc Khảo sát nhân khẩu học BC. Những phản hồi trong cuộc khảo sát đang hỗ trợ nỗ lực của chúng tôi trong việc xác định và giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống theo Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc.

Theo Đạo luật, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thông tin chúng tôi thu thập đều được lưu trữ an toàn. Tất cả các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật theo Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ áp dụng để thông tin được thu thập hoặc sử dụng tuân theo luật này.

Để bắt đầu xác định hành vi phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng Chương trình Đổi mới Dữ liệu của British Columbia và mô hình Five Safes về quyền riêng tư và bảo mật được quốc tế công nhận để bảo vệ thông tin này.

Mô hình Năm An toàn làm giảm nguy cơ dữ liệu bị truy cập hoặc sử dụng không phù hợp bởi:

  • Thông tin nhận dạng cá nhân bị xóa trong dữ liệu
  • Sử dụng công nghệ bảo mật để hòa hợp dữ liệu một cách an toàn
  • Chỉ cho phép các dự án có lợi ích công cộng rõ ràng và không gây hại cho cá nhân hoặc cộng đồng
  • Chỉ cung cấp quyền truy cập cho các cá nhân được ủy quyền
  • Đảm bảo rằng việc bảo vệ bổ sung quyền riêng tư trong kết quả và báo cáo để không thể xác định được từng cá nhân

Gặp Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2022, chúng tôi đã công bố 11 thành viên, bao gồm cả chủ tịch của Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc.