Hãy giúp chúng tôi làm cho các dịch vụ trở nên đầy đủ hơn và bao gồm hơn cho mọi người ở B.C. Hãy làm phần việc của bạn và tham gia bảng Khảo sát Nhân khẩu BC.

Giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống tại B.C.

Chính phủ B.C. đang hành động để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các chương trình và dịch vụ của tỉnh bang. Đây là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi nhằm làm cho tỉnh bang trở nên công bằng hơn, bao gồm hơn và thân thiện với tất cả mọi người.

Giúp giải quyết các thiếu sót trong các dịch vụ của chính phủ ở B.C.

Những câu hỏi thường gặp về Khảo sát Nhân khẩu học BC

Giữ dữ liệu của bạn an toàn

Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Chúng tôi đã lắng nghe từ các cộng đồng ở khắp B.C. về việc chúng tôi cần ưu tiên cải thiện các dịch vụ cho người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và y tế.

Chúng tôi đã lắng nghe từ nhiều Người bản địa và những người thuộc các cộng đồng bị kỳ thị chủng tộc khác rằng họ đang bị bỏ lại phía sau vì các dịch vụ của chúng tôi không được thiết kế dành cho họ. Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc đã được đề ra để giúp chúng tôi tiến hành các cuộc nghiên cứu nhằm xác định những lỗ hổng trong dịch vụ của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi làm cho các dịch vụ dễ tiếp cận và bao gồm hơn cho mọi người.

Nghiên cứu ưu tiên của chúng tôi

Sự khác biệt giữa bảng câu hỏi chống nạn phân biệt chủng tộc và Khảo sát Nhân khẩu BC

Cách thức làm việc của chúng tôi với Người bản địa

Số liệu thống kê, thông tin chi tiết và báo cáo chống phân biệt chủng tộc

Các nghiên cứu được ưu tiên để chống phân biệt chủng tộc đã được tiến hành như thế nào

Nghiên cứu sẽ được tiến hành như thế nào?

Sáu tháng tiến triển của Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc

Làm việc để cải thiện các dịch vụ công cộng cho mọi người.