Cách chúng tôi sử dụng Khảo sát Nhân khẩu học BC

Chúng tôi biết rằng sự phân biệt chủng tộc có hệ thống tồn tại trong các dịch vụ của chính phủ nhưng để khắc phục nó, chúng tôi cần biết chính xác điều gì có hiệu quả, điều gì không được và ai bị ảnh hưởng.

Nơi tập trung để cải tiến dịch vụ

Mặc dù chính phủ thu thập một số thông tin cá nhân để cung cấp cho các chương trình nhưng chúng tôi không đặt câu hỏi liên quan đến danh tính. Điều này có nghĩa là chúng tôi không biết chính xác ai đang gặp phải rào cản và sự việc xảy ra ở đâu.

Khảo sát Nhân khẩu học BC là bước đầu tiên để hiểu rõ hơn về những lĩnh vực chúng tôi cần cải thiện dịch vụ.

Hiện tại, chúng tôi đã kết hợp những gì chúng tôi biết được trong cuộc khảo sát với những thông tin khác mà chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi có thể đối chiếu an toàn khoảng 97% câu trả lời với thông tin từ việc cung cấp dịch vụ hiện có này.

Điều này sẽ giúp chúng tôi xác định những lỗ hổng trong dịch vụ của mình.

Chúng tôi đã nghe ý kiến từ hơn 200.000 người!

Cuộc khảo sát dành cho tất cả mọi người ở B.C. từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023. Để tiếp cận nhiều người nhất có thể, chúng tôi đã quảng bá rộng rãi cuộc khảo sát thông qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số và báo in. Chúng tôi cũng đã gửi 1,3 triệu lời mời đến các hộ gia đình không chọn lọc trên toàn tỉnh.

Hơn 204.000 người đã hoàn thành Khảo sát Nhân khẩu học của BC. Phản hồi đến từ khắp B.C.

Khám phá kết quả


Giúp nhắm mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi

Những gì chúng tôi học được từ cuộc khảo sát sẽ giúp chúng tôi xác định được nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các dịch vụ của mình và cải tiến chúng cho mọi người ở B.C.

Chúng tôi đã kết hợp các câu trả lời trong cuộc khảo sát với thông tin từ các chương trình khác mà chúng tôi lưu giữ, chẳng hạn như hồ sơ y tế và giáo dục để hiểu rõ hơn những lỗ hổng trong hệ thống của chúng tôi. Điều này đang hỗ trợ công việc ưu tiên nghiên cứu chống phân biệt chủng tộc của chúng tôi.

Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu đầu tiên. Chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực quan tâm đã được xác định trong các ưu tiên nghiên cứu của chúng tôi:

  • Giáo dục
  • Y tế
  • Sự đa dạng về chủng tộc trong Dịch vụ Công ở BC

Trong năm tới, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều công việc hơn dựa trên những khám phá của mình và bắt đầu nghiên cứu về các ưu tiên bổ sung.

Giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn

Mọi thông tin mà chúng tôi đã thu thập và sử dụng theo Anti-Racism Data Act (Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc) phải được lưu trữ an toàn. Nó chỉ có thể được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống. Tất cả các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư và để bảo mật theo Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư) cũng được áp dụng cho thông tin này.

Các câu trả lời từ Khảo sát Nhân khẩu học BC được hủy phần nhận dạng và lưu trữ trong Chương trình đổi mới dữ liệu, cũng là nơi mà môi trường phân tích an toàn của chúng tôi. Chương trình này sử dụng mô hình Five Safes về quyền riêng tư và bảo mật được quốc tế công nhận để bảo vệ thông tin này.

Sự tham gia của cộng đồng là cần thiết

Chúng ta không thể tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trừ khi chúng ta cùng nhau hợp tác để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở B.C.

Cách tiếp cận với cuộc khảo sát của chúng tôi được định hình bởi những gì chúng tôi nghe được trong quá trình tham gia vào Đạo luật Dữ liệu Chống phân biệt chủng tộc. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các đối tác người Bản địa và Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc để đảm bảo rằng chúng tôi đặt câu hỏi đúng cách.

Để quảng bá cuộc khảo sát, chúng tôi đã tổ chức hơn 10 sự kiện trên toàn tỉnh. Điều này bao gồm các sự kiện cộng đồng ở Prince George, Nelson, Kelowna và Nanaimo. Chúng tôi cũng cung cấp những tấm áp phích và các tài liệu in ấn khác với các tổ chức trong cộng đồng và thư viện công cộng.

Chúng tôi đã cung cấp tài trợ cho 80 tổ chức cộng đồng trên khắp B.C. Các tổ chức đã sử dụng các khoản tài trợ này để quảng bá cuộc khảo sát tới các cộng đồng mà họ hỗ trợ thông qua các hoạt động bao gồm:

  • Bài đăng trên mạng xã hội bằng nhiều ngôn ngữ
  • Các sự kiện cộng đồng nhằm cung cấp thông tin về cuộc khảo sát
  • Hỗ trợ trực tiếp giúp các thành viên cộng đồng hoàn thành bản khảo sát

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm?

  • Cách chúng tôi đặt ra các câu hỏi
  • Cách tiếp cận của chúng tôi để tiếp cận các nhóm nhân khẩu học và cộng đồng khác nhau
  • Cách các câu trả lời phù hợp với Điều tra dân số năm 2021 như thế nào