دسترسی به پشتیبانی های یادگیری در سیستم کودکستان تا کلاس 12 (K-12) در BC

مدارس ما باید مکانی امن و دلپذیر برای دانش آموزان باشد.
با این حال می دانیم که بسیاری از دانش آموزان بومی واقلیت‌های نژادی به دلیل نژادپرستی سیستماتیک در سیستم K-12 با موانعی روبرو هستند.

آموخته‌های ما چیست و مراحل بعدی کدام است؟

برای رفع تبعیض نژادی سیستماتیک در آموزش، باید تجربیات دانش‌آموزان را در سیستم K-12 درک کنیم.

ما این تحقیق راگام به‌گام پیش می‌بریم تا آن‌جایی را که شکاف هایی در پشتیبانی وجود دارد، بیابیم.

در مرحله اول، اینکه چگونه دانش‌آموزانِ گروه‌های نژادی نیازهای متنوع خود رابه مدارس شناسایی می‌کنند، بررسی کردیم. ما این کار را با بررسی نرخ تعیین بودجه آموزش ویژه برای هر یک از گروه‌های نژادی انجام دادیم.

نامگذاری بعنوان استعداد برتر، به دانش آموزانی کمک می کند که مهارت های استثنایی در موضوعاتی خاص نشان می‌دهند. دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است دانش آموزی یک عنوان آموزشی ویژه دیگر دریافت کند، از جمله:

تعیین Designations برای تأمین بودجه به مدارس ناحیه بمنظور پوشش هزینه‌های اضافی برنامه‌ها و خدمات برای دانش‌آموزان دارای معلولیت و توانایی‌های متنوع استفاده می‌شوند. بازده یادگیری دانش آموزان ممکن است در صورت عدم دریافت حمایت های لازم برای دسترسی به آموزش تحت تأثیر قرار گیرد. این امر موجب می‌گردد که تعیین Designations، اولین گام مهم برای تحقیق در مورد تجربیات دانش آموزان و نتایج یادگیری آنها باشد.

دلایل زیادی برای امکان متفاوت بودن این ارزش‌ها وجود دارد از جمله:


این تحقیق در مورد چیست؟

این تحقیق در مورد درک تجربیات و دستاوردهای دانش آموزان از کودکستان تا کلاس 12 در BC است.

برای شروع، اینکه آیا دانش‌آموزان در تقسیمات بودجه آموزش ویژه قرار دارند یا خیر را دنبال می‌کنیم.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

دانش آموزان برای پیشرفت در مدرسه به موقعیت‌های متفاوتی نیاز دارند.

ضروری است که سیستم آموزشی ما از دانش آموزانی که نیازهای گوناگونی دارند، پشتیبانی نماید تا همه بتوانند آن‌را لمس کرده و بهترین کوشش خود را بکار ببندند.

از چه داده هایی استفاده کردیم؟

این تحقیق از طریق برنامه ابتکاری داده‌ها در BC انجام شده است.

نتایج را مورد مطالعه قرار دهید

این یافته‌ها اطلاعاتی را فقط در مورد افرادی نشان می‌دهد که بررسی جمعیتی BC را تکمیل کرده‌اند و در مقطعی از سال 2012 تا 2022 در مدرسه بوده‌اند.

این اطلاعات ممکن است با سایر گزارش هایی که از اطلاعات کل جمعیت BC در آن استفاده شده باشد، متفاوت باشند.

تعیین پر استعدادها به دانش‌آموزانی کمک می‌کند که مهارت‌های استثنایی در موضوعات خاص نشان می‌دهند. دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است دانش آموزی عنوان آموزشی ویژه دیگری دریافت کند، از جمله:

از چه داده هایی استفاده کردیم؟

این مطالعه بر روی نمونه ای متشکل از 26700 دانش آموزی است که در مقطعی بین سال‌های 2012 تا 2022 در BC ثبت نام کرده اند. این تنها 2 درصد از کل دانش‌آموزانی است که در آن زمان در مدرسه تحصیل می‌کردند.

همچنین 406 کارآموز بومی که در برنامه کارآموزی جوانان بومی از زمان شروع آن در سال 2007 شرکت کرده بودند.

برای درک تجربیات آنها، از مجموعه داده های زیر استفاده کردیم:

این تحقیق از طریق برنامه ابتکاری داده‌های بریتیش کلمبیا انجام شده است. این برنامه به محققان اجازه می دهد تا به طور ایمن با داده های حساس کار کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجربه دانش آموزان بومی در سیستم آموزشی گزارش 2023 How Are We Doing را بخوانید.

چه کسی روی این پروژه کار می کند؟

در مرحله اول تحقیقات Ministry of Education and Child Care و BC Stats با یکدیگر همکاری می‌کنند. .

به عنوان گام بعدی، ما با نهادهای حاکم بومی و کمیته راهبری آموزش First Nations همکاری خواهیم کرد.

به دنبال یادگیری بیشتر هستید؟