نحوه کار ما با مردم بومی

ما متعهد به همکاری با مردم First Nations، Inuit و Métis هستیم تا به بررسی نژادپرستی سیستماتیک در برنامه ها و خدمات بپردازیم.

  • دستورالعمل ها و استانداردهای داده ها برای هدایت اینکه چه داده هایی ، چگونه جمع آوری گردند
  • اولویت‌های تحقیق برای تمرکز تلاش‌هایمان بر روی موضوعاتی که برای First Nations، Métis ، جمعیت Inuit و سایر جوامع اقلیتهای نژادی مهم‌تر هستند.
  • انتشار آمارها یا اطلاعات دیگر به طوری که جوامع از همه اطلاعاتی که منتشر می کنیم مطلع شوند

اولویت های پژوهشی

از همه افراد First Nations و Métis Nation در بریتیش کلمبیا برای کمک به توسعه اولویت های تحقیقاتی دعوت بعمل آمد .

ایجاد ارتباط

ما به آشتی پایدار با First Nations و Métis Nation و جمعیت Inuit پایبندیم.

برای حمایت از این کار، گرد همایی های داده ها را با نهادهای حاکم بومی بصورت ماهانه و به عنوان فضایی برای بحث‌های آزاد و شفاف درباره موضوعات مورد علاقه مرتبط با قانون یا داده‌هایی که مربوط به جوامع بومی است برگزار می‌کنیم. از همه مردم First Nations و همچنین ملت Métis در بریتیش کلمبیا دعوت می شود در این جلسات شرکت کنند.

میخواهید بیشتر بدانید؟

برای بیشتر دانستن درباره نحوه همکاری ما با مردم First Nations و Métis برای ایجاد قانون ضد نژادپرستی داده ها ، به خواندن ادامه دهید.