قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

در 2 می 2022، ما قانون ضد نژادپرستی را معرفی کردیم

این مصوبه در 2 ژوئن 2022 به قانون اجرایی تبدیل شد.

فرصتی برای بهتر شدن

این قانون با اطلاع از نظرات بیش از 13000 نفر در BC از طریق تعامل با مردمان بومی و جوامع اقلیت‌های نژادی ، و همچنین همکارانی مانند کمیسیونر حقوق بشر BC، شورای رهبری First Nations ، انجمن مراکز دوستی بومیان BC و Métis Nation British Columbia، بوجود آمد.

این یکی از اولین قوانینی است که به طور مشترک با مردم بومی در راستای قانون اعلامیه حقوق مردمان بومی تدوین شده است.

با اجرای این قانون، به همکاری با مردم بومی و جوامع اقلیت‌های نژادی، ادامه خواهیم داد.

این قانون بر چهار حوزه اصلی تمرکز دارد:

ادامه همکاری با مردم بومی به گونه ای که هویت منحصر به فردFirst Nations و جوامع میتی در بریتیش کلمبیا در نظر گرفته میشود.

افزایش شفافیت و پاسخگویی همزمان با پیشگیری و کاهش آسیب دیدن مردم بومی و جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی

الزام دولت به انتشار داده‌ها به صورت سالانه و بازنگری دوره‌ای این قانون

نگهداری ایمن داده های شما (معلومات شما)

در ژوئن 2023، نظر‌سنجی جمعیتیِ BC را به‌راه انداختیم. پاسخ‌های نظرسنجی تلاش‌های ما را برای شناسایی و رسیدگی به نژادپرستی سازمانی تحت قانون ضد نژادپرستی حمایت می‌کند.

بر اساس این قانون اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم به صورت امن ذخیره می‌شود. تمامی حفاظت‌های‌ از حریم‌ خصوصی و امنیتی تحت قانون آزادی اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی در مورد اطلاعات جمع‌آوری‌ یا استفاده شده تحت این قانون اعمال می‌شود.

برای شروع شناسایی نژادپرستی سازمانی در استفاده از داده‌ها، از برنامه نوآوری داده‌ها‌‌‌‌‌ی بریتیش کلمبیا و استفاده از الگوی بین المللی شناخته شدهٔ حریم خصوصی و امنیت Five Safes برای محافظت از این اطلاعات استفاده خواهیم کرد.

مدل پنج محفوظ (Five safe) خطر دسترسی یا استفاده نامناسب از داده‌ها را کاهش می‌دهد: 

  • حذف اطلاعات قابل شناسایی شخصی از داده ها
  • استفاده از فناوری ایمن برای ادغام ایمن داده ها
  • فقط مجوز دادن به پروژه هایی که دارای منافع عمومی واضح هستند و هیچ آسیبی برای افراد یا جوامع ندارند 
  • فقط ارائه دسترسی به افراد مجاز
  • حصول اطمینان از حفاظت بیشتر از حریم خصوصی در نتایج و گزارش‌ها به طوری که اشخاص بصورت فردی قابل شناسایی نباشند

با کمیته داده های ضد نژادپرستی ملاقات کنید

در 23 سپتامبر 2022، 11 عضو از جمله رئیس کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی را به اطلاع رساندیم.