قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

در 2 می 2022، ما قانون ضد نژادپرستی را معرفی کردیم

این فرمان قانون در 2 ژوئن 2022 به قانون تبدیل شد

  • در هم شکستن موانع برای افراد در جهت دسترسی به خدمات
  • حصول اطمینان از اینکه افراد متاثر از نژادپرستی به طور نامتناسبی هدف قرار نمی‌گیرند
  • بهبود خدمات تا افراد بیشتری برای دریافت کمک مورد نیاز خود احساس امنیت کنند

فرصتی برای بهتر شدن

این قانون توسط افکار بیش از 13000 بریتیش کلمبیایی از طریق تعامل با مردم بومی و جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی و همچنین سهامداران کلیدی مانند, کمیسر حقوق بشر بریتیش کلمبیا، شورای رهبری ملل اول، انجمن بریتیش کلمبیا از مراکز دوستی بومیان و ملت میتی بریتیش کلمبیا اطلاع رسانی شده است.

این یکی از اولین قوانینی است که به طور مشترک با مردم بومی تحت قانون اعلامیه حقوق مردمان بومی تدوین شده است.

درپیاده نمودن این قانون، استان با مردم بومی و جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی به کار ادامه خواهد داد.

این قانون بر چهار حوزه اصلی تمرکز دارد:

ادامه همکاری با مردم بومی به گونه ای که هویت منحصر به فردFirst Nations و جوامع میتی در بریتیش کلمبیا در نظر گرفته میشود.

افزایش شفافیت و پاسخگویی همزمان با پیشگیری و کاهش آسیب دیدن مردم بومی و جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی

الزام دولت به انتشار داده ها به صورت سالانه و بازنگری دوره ای این قانون

نگهداری ایمن داده های شما (معلومات شما)

بر اساس قانون ضد نژادپرستی داده ها، دولت اطمینان حاصل می کند که هر داده ای که جمع آوری می شود به طور ایمن ذخیره می شود. تمام حفاظت های حریم خصوصی و امنیتی تحت قانون آزادی اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی برای اطلاعات جمع آوری شده یا مورد استفاده تحت این قانون اعمال می شود.

برای آغاز شناخت نژادپرستی سیستماتیک با استفاده از داده ها دولت ازبرنامه نوآوری اطلاعات بریتیش کلمبیا و مدل امنیتی و معلومات محرمانه شناخته شده بین المللی به نام مدل پنج محفوظ (Five Safe) برای محافظت از داده ها استفاده خواهد کرد. 

مدل پنج محفوظ (Five safe) خطر دسترسی یا استفاده نامناسب از داده‌ها را کاهش می‌دهد: 

  • حذف اطلاعات قابل شناسایی شخصی از داده ها
  • استفاده از فناوری ایمن برای ادغام ایمن داده ها
  • فقط مجوز دادن به پروژه هایی که دارای منافع عمومی واضح هستند و هیچ آسیبی برای افراد یا جوامع ندارند 
  • فقط ارائه دسترسی به افراد مجاز
  • تضمین حفاظت بیشتر ازمعلومات محرمانه در نتایج تحقیقاتی

با کمیته داده های ضد نژادپرستی ملاقات کنید

در 23 سپتامبر 2022، استان 11 عضو از جمله رئیس کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی را اعلام کرد. ازجمله رئیس کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی.