پیشرفت کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی تا به امروز

با کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی آشنا شوید

اعضای کمیته طیف وسیعی از تجربیات و دانش را به نقش خود منتقل می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی، این ویدیو راببینید. در 30 مه 2024، این کمیته گزارشی را در مورد کار خود و نحوه حمایت از قانون اطلاعات ضد نژادپرستی منتشر کرد.

کمیته داده های ضد نژادپرستی در بسیاری از پروژه ها با دولت همکاری می کند که به شناسایی و رسیدگی به نژادپرستی سیستماتیک در بخش عمومی کمک می کند. این کمیته اولین جلسه خود را در اکتبر 2022 برگزار کرد.

روشی متفاوت برای انجام کارها

ما از بسیاری از افراد بومی و دیگر افرادی که مورد تبعیض نژادی قرار گرفته اند، در یافته ایم که آنها فراموش شده اند، زیرا خدمات ما با در نظر گرفتن آنها طراحی نشده است.

این کمیته برای همکاری با دولت در مورد چگونگی استفاده ایمن از اطلاعات شخصی برای شناسایی و حذف نژادپرستی سیستماتیک در برنامه ها و خدمات خود ایجاد شد. برای حمایت از این کار، این کمیته همچنین در مورد بررسی جمعیتی BCتوصیه هایی را ارائه داد. این نظرسنجی به تبدیل BC به استانی عادلانه تر کمک مینماید.

 

تجربه با تخصص همراه میشود

اعضای کمیته از بخش گسترده ای از جوامع مورد تبعیض نژادی و مناطق جغرافیایی BC هستند.

این اعضا تخصص های گوناگون و تجربیات زیسته خود را در اختیار این کار قرار میدهند. این نگاه گسترده به دولت کمک می کند تا از اجرای قانون داده های ضد نژادپرستی با مشارکت جوامع مورد تبعیض نژادی، از جمله مردم First Nations، Inuit و Métis اطمینان حاصل کند .

آیا می دانستید؟

کمیته داده های ضد نژادپرستی به عنوان بخشی از قانون داده های ضد نژادپرستی ایجاد شد.