چگونه از بررسی جمعیتی BC استفاده می کنیم

ما می دانیم که نژادپرستی سیستماتیک در خدمات دولتی وجود دارد، اما برای رفع آن باید دقیقاً بدانیم چه چیزی مؤثر است، چه چیزی مؤثر نیست و چه کسانی تحت تأثیر قرار می گیرند.

بهبود خدمات را در کجا باید متمرکز کرد

در حالی که دولت برخی از اطلاعات شخصی را برای ارائه برنامه ها جمع آوری می کند، در مورد هویت سوالی نمی‌کنیم. این بدان معناست که ما دقیقاً نمی دانیم چه کسی با موانع روبرو است و در کجا اتفاق می افتد.

بررسی جمعیتی BC اولین گام برای رسیدن به درک بهتر از موقعیت‌هایی بود که خدمات را می‌بایست در آن بهبود ببخشیم.

اکنون آنچه را که در نظرسنجی آموخته ایم با سایر اطلاعاتی که در اختیار داریم ترکیب نموده ایم. ما توانسته‌ایم حدود 97٪ از پاسخ ها را با اطلاعات موجودِ در سطح خدمات و با رعایت ایمنی مطابقت دهیم.

این امر به ما کمک می کند تا شکاف های موجود در خدمات خود را شناسایی کنیم.

نظرات بیش از 200000 نفر را شنیدیم!

شرکت در نظرسنجی از ژوئن تا اکتبر 2023 برای همه افراد در بریتیش کلمبیا آزاد بود. برای دسترسی به بیشترین تعداد ممکن، نظرسنجی را به طور گسترده از طریق رسانه های دیجیتال و چاپی تبلیغ کردیم. ما همچنین 1.3 میلیون دعوت‌نامه را برای خانواده هایی که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، در سراسر استان ارسال کردیم.

بیش از 204000 نفر بررسی جمعیتی BC را تکمیل کردند. پاسخ ها از سراسر BC دریافت گردید.

نتایج را جستجو کنید


کمک به هدفمند کردن تحقیقات ما‌ن

آنچه از این نظرسنجی می آموزیم به ما کمک می کند تا نژادپرستی سیستماتیک را در خدمات خود شناسایی کرده و آنها را برای استفاده همگان قدرتمند سازیم.

پاسخ‌های نظرسنجی را پیش از این با سایر اطلاعات برنامه‌ای که در اختیار داریم، مانند سوابق بهداشتی و آموزشی برای درک شکاف‌های موجود در سیستم خود، تلفیق کرده‌ایم. این مورد از کار بر اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی‌ما‌ن حمایت می کند.

مرحله اول تحقیق را به پایان رسانده‌ایم. بر روی سه حوزه مورد علاقه خود که در اولویت های تحقیقاتی ما شناسایی شدند، تمرکز کردیم:

  • آموزش
  • سلامتی
  • تنوع نژادی در خدمات عمومی BC

در طول سال آینده، بر اساس یافته‌های خود، کار بیشتری انجام خواهیم داد و تحقیقاتی را در مورد اولویت‌های دیگر آغاز خواهیم کرد.

ایمن نگه داشتن اطلاعات شخصی شما

هر‌گونه اطلاعاتی که تحت قانون ضد نژادپرستی جمع آوری و استفاده می کنیم باید به طور ایمن ذخیره شود. این اطلاعات فقط برای شناسایی و پرداختن به نژادپرستی سیستماتیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تمامی موارد مربوط به حفاظت از حریم شخصی و امنیتی تحت قانون آزادی اطلاعات و حفاظت از حریم شخصی نیز در مورد این اطلاعات اعمال می شود.

پاسخ‌های بررسی جمعیتی BC فاقد شناسایی هویتی گردیده و در برنامه نوآوری داده‌ها ، در فضای تجزیه و تحلیل امن‌ما‌ن، ذخیره می‌‌گردد. این برنامه از مدل پنج گاوصندوق امنیت و حریم شخصی شناخته شده‌ی بین المللی برای محافظت از این اطلاعات استفاده می کند.

مشارکت جامعه ضروری است

بدون کار کردن با هم، برای ایجاد زندگی بهتر برای همه افراد در BC، ما نمی‌توانیم تغییر معناداری ایجاد کنیم .

رویکرد ما در مورد این نظرسنجی بر اساس آنچه که در جریان مشارکت درمورد قانون داده های ضد نژادپرستی شنیدیم شکل گرفت. ما همچنین با هم‌کاران Indigenous و کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی همکاری نزدیک داشتیم تا از روش صحیح پرسیدن سوالات اطمینان حاصل کنیم.

برای ترویج این نظرسنجی، بیش از 10 رویداد در سراسر استان برگزار کردیم. این کار شامل برگزاری رویدادهای اجتماعی در پرنس جورج، نلسون، کلونا و نانایمو بود.همچنین پوسترها و سایر مواد چاپی را با سازمان های اجتماعی و کتابخانه های عمومی به اشتراک گذاشتیم.

به 80 سازمان در سراسر BC کمک های مالی ارائه کردیم. أن سازمان‌ها از کمک‌های مالی ما برای ترویج نظرسنجی در جوامع تحت حمایتشان از طریق فعالیت‌های که شمل موارد زیر است استفاده کردند:

  • انتشار در رسانه های اجتماعی به چندین زبان
  • برگزاری رویدادهابی در جامعه برای ارائه اطلاعات در مورد نظرسنجی
  • پشتیبانی مستقیم برای کمک به اعضای جامعه برای تکمیل نظرسنجی

به دنبال یادگیری بیشتر هستید؟

  • نحوه طراحی سوالات
  • رویکرد ما برای دستیابی به گروه ها و جوامع مختلف جمعیتی
  • چگونه پاسخ ها با سرشماری 2021 همسو می شوند