Nói chuyện với cộng đồng

Tham gia Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc

Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, dân chúng và các cộng đồng được mời tham gia thảo luận về Đạo luật Dữ liệu Chống Phân biệt chủng tộc thông qua ba luồng tương tác:

  1. Sự tham gia  của người bản địa
  2. Sự tham gia do cộng đồng lãnh đạo
  3. Khảo sát công khai trực tuyến

Về quy trình

Phản hồi lúc đầu từ giới lãnh đạo bản địa và các chuyên gia cộng đồng bị phân biệt chủng tộc, cũng như báo cáo của Ủy viên Nhân quyền BC, Thu thập Dữ liệu Nhân khẩu học Phân tách ở British Columbia: Quan điểm người Bà”, đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thu hút cộng đồng tham gia để xây dựng bộ luật nhằm đảm bảo rằng nhu cầu của họ được đáp ứng một cách có ý nghĩa trong việc giải quyết.

Quá trình tham gia này đặt giới lãnh đạo người Bản địa và các tổ chức cộng đồng bị phân biệt chủng tộc lên hàng đầu trong quy trình này. Các thành viên cộng đồng đã chuyển tiếp mối quan tâm, nhu cầu và ưu tiên của họ liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đến thẳng tới các tổ chức này.

Chúng tôi muốn tìm hiểu về:

  • Quan điểm về bản sắc: cách thức người dân ở B.C. muốn xác định danh tính hoặc đại diện cho chính họ.
  • Kinh nghiệm sống: trải nghiệm trước đây của dân chúng về việc chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chính phủ. Điều này sẽ giúp chính quyền hiểu được mức độ thoải mái của dân chúng khi chia sẻ thông tin trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như cho mục đích nghiên cứu hoặc tiếp cận các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục hoặc tư pháp để chính phủ có thể lập ra các phương pháp thu thập tốt hơn.
  • Quan điểm về việc sử dụng thông tin: mọi người muốn thông tin của họ được sử dụng như thế nào để chính phủ có thể dồn nỗ lực hướng tới việc thúc đẩy sự bình đẳng về chủng tộc.

    Dữ liệu góp ý này giúp xác định điều gì là quan trọng đối với cộng đồng và giúp đảm bảo thông tin thống kê này được thu thập và sử dụng theo cách an toàn và hiệu quả nhất để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống.

    Hơn 2.900 người đã trả lời cuộc thăm dò ý kiến và gần 10.000 người đã tham gia vào các phiên giao lưu cộng đồng do các tổ chức cộng đồng đại diện cho Người bản địa, Người da đen và Người da màu (IBPOC) tổ chức.

Phản hồi đã được ghi lại trong năm báo cáo tương tác.

Sự tham gia của người bản địa

Là một bộ luật quan trọng và mới được Chính phủ B.C. đưa ra sau khi Tuyên bố về Quyền của Đạo luật của Người bản địa được thông qua vào tháng 11 năm 2019, sự tham gia đầy đủ của người bản địa đã và tiếp tục được coi là quan trọng.

Để đạt được mục tiêu này, một chuyên viên về sự tham gia của Người bản địa (Nhóm Nghiên cứu Tinh hoa), Hiệp hội các Trung tâm Hữu nghị Người bản địa BC (BCAAFC) và tổ chức Métis Nation British Columbia (MNBC) đều nhận được tài trợ để tổ chức các phiên họp trực tiếp với các cộng đồng người First Nations và Métis.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh bang đã làm việc trực tiếp với các tổ chức lãnh đạo của Người bản địa — bao gồm Hội đồng Lãnh đạo các Quốc gia Thứ nhất (FNLC), BCAAFC và MNBC– nhằm đảm bảo rằng luật này tôn trọng quyền tự quản dữ liệu của Người bản địa. Như là một phần của công việc này, FNLC đã chỉ định các chuyên gia quản trị dữ liệu bản địa để làm việc với chính phủ khi bộ luật được soạn thảo.

Thông tin về bộ luật đã được trình bày cho các thủ lĩnh của Người bản địa ở nhiều giai đoạn khác nhau tại các cuộc họp chung của Hội đồng Các quốc gia Đầu tiên ở BC, Hội nghị Thượng đỉnh Các quốc gia Đầu tiên và Liên minh Các thủ lĩnh Người bản địa BC. Vào đầu năm 2022, Người thổ dân cũng được mời tham dự trong các cuộc họp giao ban kỹ thuật để nghe thêm về bộ luật và chia sẻ những ý kiến phản hồi.

Sự tham gia do cộng đồng lãnh đạo

Dựa trên những ý kiến phản hồi từ các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc, chính quyền tỉnh bang đã tài trợ cho các tổ chức cộng đồng và các nhóm hội đủ điều kiện muốn tổ chức các phiên tương tác của riêng họ với các thành viên trong cộng đồng của họ.

Gần 70 tổ chức trên toàn tỉnh đã tổ chức 425 cuộc họp – cả trực tiếp và trực tuyến – và tiếp cận được khoảng 10.000 người để trao đổi từ tháng 11 năm 2021 đến cuối tháng 1 năm 2022.

Việc lắng nghe trực tiếp từ các thành viên trong những cộng đồng bị phân biệt chủng tộc về những trải nghiệm của cá nhân và mối quan tâm của họ đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của họ là một phần quan trọng để đảm bảo rằng các nhu cầu của cộng đồng được hiểu rõ và phản ánh trong luật về dữ liệu.

Tham gia khảo sát công khai trực tuyến

Để nghe ý kiến nhiều chiều hướng ​​từ các cộng đồng IBPOC trên toàn tỉnh, chính quyền tỉnh cũng đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến. Cuộc khảo sát diễn ra từ tháng 9 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 qua nhiều ngôn ngữ. Gần 3.000 người đã điền vào bản khảo sát. Cuộc khảo sát được thiết kế để tìm hiểu kinh nghiệm sống của từng cá nhân khi sử dụng các dịch vụ của chính phủ và cung cấp thông tin về danh tính và sắc tộc.