Sự khác biệt giữa bảng câu hỏi chống nạn phân biệt chủng tộc và Khảo sát Nhân khẩu BC

Chính phủ chịu trách nhiệm

Để hỗ trợ việc thu thập và sử dụng dữ liệu này, chúng tôi đang phát triển luật chống nạn phân biệt chủng tộc mở rộng hơn.

Góp ý của bạn quan trọng

Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra một bảng câu hỏi trực tuyến để nghe ý kiến của mọi người thuộc mọi thành phần khác nhau về việc họ nghĩ chính phủ nên giải quyết nạn phân biệt chủng tộc ở B.C. như thế nào?

Phản hồi của bạn sẽ được giữ ẩn danh và sẽ giúp chúng tôi làm cho tỉnh của chúng ta hoạt động tốt hơn cho mọi người.

Bảng câu hỏi sẽ mất từ 7 – 12 phút để hoàn thành và bảng có sẵn trong 15 ngôn ngữ.

Sự khác biệt giữa bảng Khảo sát Nhân khẩu BC và bảng câu hỏi chống nạn phân biệt chủng tộc là gì?

Phản hồi mà chúng tôi nhận được thông qua bảng câu hỏi chống nạn phân biệt chủng tộc sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu về cư dân cần hỗ trợ những gì để chữa lành những chấn thương do chủng tộc và thuộc địa đang gây ra và cách thức chúng tôi có thể giải quyết tốt nhất nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống trong chính phủ.

Tôi sẽ được hỏi những loại câu hỏi nào trong bảng câu hỏi?

Những người được hỏi sẽ được hỏi họ nghĩ chính phủ nên giải quyết nạn phân biệt chủng tộc như thế nào, những dịch vụ nào sẽ có lợi nhất trong việc giải quyết các sự cố bị phân biệt chủng tộc và đâu là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển các chính sách chống nạn phân biệt chủng tộc.

Tất cả các thông tin được thu thập ẩn danh và kết quả sẽ được chia sẻ công khai vào mùa thu năm 2023.

Tôi có thể trả lời bảng câu hỏi hay không, ngay cả khi tôi không phải là Người bản địa hay là người bị phân biệt chủng tộc?

Mặc dù một số cam kết của chúng tôi đối với luật này chỉ giới hạn với Người bản địa và người bị phân biệt chủng tộc, nhưng chúng tôi biết rằng mỗi người đều có kinh nghiệm và quan điểm khác nhau về cách chính phủ nên giải quyết nạn phân biệt chủng tộc.

Ý kiến đóng góp của mọi người rất quan trọng và có thể giúp chúng tôi tạo ra một tỉnh tốt hơn, bao gồm hơn.

Tìm cách để tìm hiểu thêm?