Cuộc Khảo sát Nhân khẩu học BC hiện đã chấm dứt. Hơn 200,000 người đã trả lời. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hoàn tất bản khảo sát.

Giúp giải quyết các thiếu sót trong các dịch vụ của chính phủ ở B.C.

Mọi người đều đáng được tiếp cận với các dịch vụ công đầy đủ. Bằng cách tham gia cuộc Khảo sát Nhân khẩu BC, bạn có thể giúp giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở B.C. và làm cho các dịch vụ công trở nên công bằng và bao gồm hơn.

Nó chỉ mất 15 phút.

Do your part!

Nếu bạn là cư dân B.C. từ 13 tuổi trở lên, bạn được mời tham gia. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể hoàn thành khảo sát thay cho các trẻ em dưới 13 tuổi.

Để xác định nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống và các hình thức phân biệt có tính cách thể chế khác, chúng ta cần xác định được nơi nó đang xảy ra. Để làm được điều đó, chúng tôi cần thêm thông tin về những người đang sử dụng các dịch vụ tại B.C. và những dịch vụ đó đang được cung cấp cho mọi người như thế nào

Tuy nhiên, chúng tôi cũng công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của mọi người – đặc biệt là về danh tính của họ.

Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu mọi người tự nguyện điền vào Bản khảo sát nhân khẩu học BC, thay vì tiến hành điều tra dân số một cách ép buộc hoặc đòi hỏi các thông tin này như một phần của việc tiếp cận các dịch vụ.

Bản Khảo sát Nhân khẩu học BC bao gồm các câu hỏi về sắc tộc, giới tính, học vấn, mức thu nhập và các khía cạnh khác của danh tính. Tất cả các câu trả lời khảo sát sẽ được giữ kín mật.

Cuộc khảo sát có sẵn trong 15 ngôn ngữ:

 • English
 • Français
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • हिंदी
 • عربى
 • 日本語
 • 한국어
 • Português
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • Español
 • Tagalog
 • اردو
 • Tiếng Việt
 • فارسی

Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ cuộc khảo sát sẽ được nối kết với các thông tin hiện chúng tôi đang có để có thể xác định các dịch vụ mà mọi người đang gặp phải các rào cản hoặc không nhận được quyền tiếp cận một cách bình đẳng.

Những câu hỏi thường gặp về Khảo sát Nhân khẩu học BC

Khảo sát Nhân khẩu học BC sẽ giúp chúng tôi phát hiện vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống và cải thiện những dịch vụ của mình. Nếu bạn là cư dân ở B.C. từ 13 tuổi trở lên, bạn được mời tham gia cuộc khảo sát này.

Bạn muốn biết thêm về cách thức tham gia khảo sát hay thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào?

Tuyên bố về Quyền của Đạo luật Người bản địa

Cuộc khảo sát này đã được hình thành và đang được thực hiện phù hợp với Tuyên bố về Quyền của Đạo luật Người bản địa, bao gồm quyền của Người bản địa trong việc xác định bản thân và quyền sở hữu dữ liệu của họ.

An toàn dữ liệu

Thông tin của bạn sẽ được Thống kê BC thu thập, bảo vệ và giữ kín mật.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được thu thập theo:

Thông tin mà bạn chia sẻ trong cuộc khảo sát có thể được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu dữ liệu thống kê khác và/hoặc có thể được kết hợp với các thông tin nghiên cứu hoặc thông tin hành chính khác, chẳng hạn như tài liệu về giáo dục hoặc sức khỏe.

Tất cả thông tin nhận dạng danh tính sẽ bị xóa để bảo vệ quyền riêng tư. Khi kết quả khảo sát được công bố, câu trả lời của bạn sẽ được kết hợp với câu trả lời của những người khác để không thể xác định được bạn.

Giới thiệu về Thống kê BC

Thống kê BC đang dẫn đầu công việc thu thập các thông tin này.

Các thông tin là nguồn thống kê đáng tin cậy của chúng tôi về con người và nền kinh tế ở B.C.

Làm thế nào bạn có thể giúp giải quyết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở B.C.

Tiến sĩ June Francis, Chủ tịch, Ủy ban Dữ liệu Chống Phân biệt Chủng tộc, chia sẻ suy nghĩ của bà về tầm quan trọng của việc tham gia cuộc Khảo sát nhân khẩu học B.C.

Bạn có biết gì không?

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, chúng tôi đã công bố các ưu tiên để nghiên cứu chống nạn phân biệt chủng tộc nhằm giúp chúng tôi tập trung nỗ lực vào các vấn đề quan trọng nhất đối với người dân ở B.C. Thông tin mà chúng tôi thu thập qua cuộc khảo sát sẽ được sử dụng để đạt được kết quả về những ưu tiên này.