Nghiên cứu ưu tiên của chúng tôi

Nghiên cứu ưu tiên trong giai đoạn 2023 đến 2025

Các cuộc nghiên cứu ưu tiên được tiến hành với sự cộng tác của Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc và Người bản địa. Điều này bao gồm cộng đồng BC First Nations và Métis Nation BC.

Các ưu tiên để nghiên cứu dựa theo ngành cho Người bản địa

  • Kết quả về sức khỏe cho Người bản địa để hiểu kinh nghiệm từ quan điểm giao thoa và toàn diện
  • Kết quả giáo dục cho học sinh người First Nations, Métis và Inuit từ mẫu giáo đến lớp 12 để hiểu các trải nghiệm, bao gồm khả năng tiếp cận và sử dụng các hỗ trợ sẵn có
  • Các yếu tố xã hội quyết định sự an toàn từ lăng kính tổng thể và lấp các khoảng trống liên quan đến dữ liệu

Các ưu tiên bổ sung cho Người bản địa

“Nâng cao việc thu thập và sử dụng dữ liệu nhân khẩu học được phân tách, dưới sự hướng dẫn bởi cách tiếp cận dựa trên sự khác biệt đối với quyền tự quyết và chủ quyền dữ liệu của Người bản địa, bao gồm hỗ trợ thành lập trung tâm quản trị dữ liệu khu vực được ủy quyền và quản lý bởi các cộng đồng First Nations phù hợp với Dữ liệu Chiến lược quản trị của các cộng đồng First Nations ” 

Các nghiên cứu được ưu tiên từ Ủy ban Dữ liệu Chống phân biệt Chủng tộc

  • Sự đa dạng về chủng tộc trong Dịch vụ Công cộng BC và sự công bằng trong việc tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp
  • Tương tác với hệ thống tư pháp và phân tích mô hình ‘khiếu nại’
  • Kết quả sức khỏe, dựa trên khuôn khổ của hiệu suất hệ thống y tế để hiểu về hệ thống đang hoạt động như thế nào đối với các nhóm khác nhau trong dân số
  • Hiểu biết cách thức học sinh trong các nhóm khác nhau trong dân số truy cập,dùng những hỗ trợ giáo dục và có các kết quả của họ (từ thời thơ ấu đến cấp bậc đại học)
  • Trẻ em, thanh thiếu niên và sức khỏe gia đình ở nhà và xa gia đình
  • Kinh tế toàn diện, bao gồm những phân tích về công việc không được trả lương và công nhận bằng cấp nước ngoài
  • Vô gia cư, cung cấp nhà ở và an toàn

Bạn có biết gì không?

Những chủ đề này sẽ hướng dẫn cách tiếp cận của chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống trong những năm tới.

Chúng tôi đã mời tất cả các cộng đồng người Bản địa và Metis trong B.C. First Nations và Métis Nation British Columbia để giúp phát triển các ưu tiên nghiên cứu. Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về cách các ưu tiên nghiên cứu được phát triển trong quan hệ đối tác.