تاریخچه قانونگذاری

تاریخ، هویت و قدرت بریتیش کلمبیا ریشه در جمعیت متنوع آن دارد. با این حال، افراد نژادپرستانه و به حاشیه رانده شده با موانع تاریخی و امروزی روبرو هستند که مشارکت کامل آنها را در جوامع، محل کار، دولت و زندگی‌شان محدود می‌کند.

هر وزارتخانه در مقابله با تبعیض نژادی نقشی را ایفا میکند و ما در سراسر دولت پروژه هایی داریم که به دنبال پرداختن به نژادپرستی هستند.

تلاش برای رسیدگی
نژادپرستی در بریتیش کلمبیا

قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

ما بطور جدی فعالیت میکنیم تا بریتیش کلمبیا استانی عادلانه تر، فراگیرتر و پذیرای همگان باشد. یکی از راه‌های حمایت از این کار، قانون اطلاعات ضد نژادپرستی است که به شناسایی و رسیدگی به نژادپرستی سیستماتیک و سایر نابرابری‌های خدماتی به ما کمک می‌کند.

این قانونگذاری که در 2 ژوئن (جون) سال 2022 به قانون تبدیل شد، ابزار مهمی خواهد بود که به دولت B.C. و مردم بومی و جوامع متأثر شده ازتبعیضات نژادی اطلاعات بهتری میدهد برای هدایت اقدام و تغییر.

چرا قانونگذاری لازم است؟

ما می دانیم که نژادپرستی سیستماتیک در همه جا وجود دارد، از جمله در سیاست ها و برنامه های ما و این باید تغییر کند. داده‌های مربوط به نژاد، قومیت، مذهب و سایر عوامل می‌تواند به آشکار شدن مکان و چگونگی اعمال نژادپرستی سیستماتیک بر جمعیت بومی و جوامع با اقلیتهای نژادی دیگردر خدمات ما کمک کند. با این حال، در حال حاضر هیچ تداومی در نحوه جمع‌آوری یا استفاده از این اطلاعات وجود ندارد.

گوش دادن به جوامع

مردم بومی و جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی مدت‌هاست که از دولت می‌خواهند جمع‌آوری، استفاده و دسترسی به داده‌های مبتنی بر نژاد را بهبود بخشد.

این جوامع گفته‌اند که می‌خواهند داده‌های بهتری برای درک تجربیات اعضای جامعه خود از خدمات عمومی – مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و پلیس – داشته باشند تا بتوان نژادپرستی سیستمی را شناسایی و به آن پرداخت. آنها همچنین گفته‌ اند به قانون نیاز است که برای اطمینان از جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از اطلاعات به گونه‌ای که از نظر فرهنگی ایمن باشد و آسیبی به جوامعی که تلاش می‌کنند به آنها کمک کنند آسیبی وارد نشود.

بازخورد از شرکا

کمیسر حقوق بشر همچنین در گزارش خود با عنوان مجموعه داده های جمعیتی تفکیک شده در بریتیش کلمبیا: دیدگاه مادربزرگ، و بر اهمیت کار با جوامع برای اطمینان از مشارکت آنها در جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی خود برای جلوگیری از بدتر شدن مسائل سیستمی موجود تاکید کرد.