درباره کمیته

اعضای کمیته نماینده بخش وسیعی از جوامع که قربانی نژادپرستی هستند و مناطق جغرافیایی بریتیش کلمبیا هستند.

این کمیته در تعدادی از ابتکارات برای کمک به شناسایی و حذف نژادپرستی سیستماتیک در بخش عمومی با استان همکاری خواهد کرد، از جمله:

  • دستورالعمل های داده، برای راهنمایی نحوه جمع آوری، استفاده و اشتراک گذاری اطلاعات توسط دولت.
  • استانداردهای داده، برای تعیین نوع اطلاعات شخصی که جمع آوری، استفاده و به اشتراک گذاشته می شود.
  • اولویت های تحقیق، برای درک اینکه استان باید در کجا در شروع تلاش های خود را برای شناسایی و رسیدگی به مشکل نژادپرستی سیستمیک متمرکز کند
  • بررسی آمار سالانه قبل از انتشار برای جلوگیری از آسیب زدن به جامعه

اهداف کمیته اطمینان از:

اجرای قانون ضد نژادپرستی داده ها با تجربه و تخصص زیسته افراد آسیب دیده ازنژاد پرستی انجام می شود.

کار آنها با هدف گسترده تر قانون برای شناسایی و حذف نژادپرستی در برنامه ها، سیاست ها و خدمات دولتی و پیشبرد برابری نژادی هماهنگ است.

ارتباط و همکاری مستمر با جوامع آسیب دیده ازنژاد پرستی

با کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی آشنا شوید

اعضای کمیته طیف وسیعی از تجربیات و دانش را به نقش خود منتقل می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی، این ویدیو راببینید. در 30 مه 2024، این کمیته گزارشی را در مورد کار خود و نحوه حمایت از قانون اطلاعات ضد نژادپرستی منتشر کرد.

در 1 ژوئن 2023، دولت اولویت های تحقیقاتی ضد نژادپرستی را منتشر کرد – از جمله هفت مورد شناسایی شده توسط کمیته داده های ضد نژادپرستی. این اولویت‌ها به تمرکز دولت بر مناطقی که برای مردم بومی و سایر جوامع نژادی اهمیت دارند، کمک خواهد کرد.

دکتر جون فرانسیس، رئیس کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی:

«این قانون پیشگامانه ضد نژاد پرستی به دنبال این است که دراستان بریتیش کلمبیا همه مردم بدون توجه به نژاد شان بتواند به شکوفایی برسند. کمیته اطلاعات ضد نژاد پرستی برای تحقق این آرزو ها حیاتی خواهد بود. این کمیته برای اطمینان به نماینده های جوامع بومی و نژادی تشکیل شده است و برای اطمینان از تحقق وعده‌های داده شده برای رسیدگی به نژادپرستی سیستماتیک و شکاف‌های خدماتی در بخش عمومی، سخت کار خواهد کرد. این شامل یک فرآیند مستمر برای کار با جوامع، از جمله دیدگاه‌های آن‌ها، و برقرار کردن ایمنی فرهنگی درحالیکه که ما با دولت برای ایجاد اولویت های تحقیقاتی کلیدی همکاری می کنیم.. تمرکز اصلی روی جمع آوری و نظارت بر داده ها برای رفع شکاف های برابری نژادی که در خدمات عمومی وجود دارد خواهد بود.»