گفتگو با جوامع

بین آوریل (آپریل) 2021 و مارس (مارچ) 2022، از مردم و جوامع دعوت شد تا از طریق سه جریان مشارکت در بحث پیرامون قانون اطلاعات ضد نژاد پرستی شرکت کنند:

  1. مشارکت بومی
  2. مشارکت تحت رهبری جامعه
  3. نظرسنجی عمومی آنلاین

مشارکت در قانون اطلاعات ضد نژادپرستی

ما می خواستیم دراین موارد بدانیم:

  • دیدگاه ها در مورد هویت ها: چگونه مردم در بریتیش کلمبیا ترجیح می دهند خود را شناسایی یا نشان دهند. 
  • تجربیات زندگی: تجربیات قبلی افراد از به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با سازمان های دولتی. این به درک سطوح راحتی افراد با به اشتراک گذاری اطلاعات در موقعیت های مختلف، از جمله برای اهداف تحقیقاتی یا دسترسی به خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش یا عدالت کمک می کند تا دولت بتواند روش های جمع آوری بهتری ایجاد کند. 
  •      دیدگاه‌های مربوط به استفاده از اطلاعات: مردم می‌خواهند به چه ترتیبی از اطلاعات آنها استفاده شود تا دولت بتواند درجهت پیشبرد برابری نژادی اقدام نماید.

    این موضوع به شناسایی آنچه برای جوامع مهم است کمک کرد و به اطمینان از جمع‌آوری و استفاده از این اطلاعات آماری به ایمن‌ترین و مؤثرترین روش برای مقابله با نژادپرستی سیستمی کمک کرد. 

    بیش از 2900 نفر به این نظرسنجی پاسخ دادند و تقریباً 10000 نفر در جلسات مشارکت اجتماعی که توسط سازمان های اجتماعی به نمایندگی از بومیان، سیاه پوستان و غیراز سفید پوستان (IBPOC) برگزار شد، شرکت کردند. 

بازخورد در پنج گزارش اشتراک کننده گان ثبت شد. 

درباره فرآیند

بازخورد اولیه رهبری بومی و کارشناسان جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی، و همچنین گزارش کمیسر حقوق بشر بریتیش کلمبیا، مجموعه داده های جمعیتی تفکیک شده در بریتیش کلمبیا: چشم انداز مادربزرگ، بر نیاز به مشارکت جوامع در توسعه قوانین برای اطمینان از اینکه نیازهای آنها به طور معناداری پرداخته شده است، تأکید کرد.  

این پروسه، رهبری بومی و سازمان‌های اجتماعی نژادی را در خط مقدم این فرآیند قرار داد و اعضای جامعه نگرانی‌ها، نیازها و اولویت‌های مربوط به جمع‌آوری، استفاده و شریک ساختن داده‌ها را مستقیماً به این سازمان‌ها اظهار کردند.

مشارکت بومی

به عنوان یک قانون جدید مهم که قرار است توسط دولت بریتیش کلمبیا پس از تصویب قانون اعلامیه حقوق مردمان بومی که در نوامبر 2019 معرفی گردید، تعامل هدفمندانه با مردم بومی حیاتی بوده – و همچنان ادامه دارد.

برای این منظور، یک متخصص تعامل بومی (گروه تحقیقاتی Quintessential)، انجمن مراکز دوستی بومیان BC (BCAAFC) و Métis Nation بریتیش کلمبیا (MNBC) هر یک بودجه ای را دریافت کردند تا جلساتی را مستقیماً با جوامع First Nations و Métis هدایت کنند.

علاوه بر این، دولت استانی (ولایتی) مستقیماً با سازمان‌های رهبری بومی – از جمله شورای رهبری ملل اول (FNLC)، BCAAFC و (MNBC) کار کرد تا اطمینان حاصل کند که این قانون از حق مردم بومی برای خود مختاری داده‌ها حمایت می‌کند. به عنوان بخشی از این کار، FNLC کارشناسان حاکمیت داده مردمان بومی را برای همکاری با دولت در حین تدوین قانون.

اطلاعات مربوط به این قانون همچنین در مراحل مختلف به روسای First Nations در مجامع عمومی مجمع ملل اول بریتیش کلمبیا، اجلاس اولین ملل و اتحادیه سران بومی بریتیش کلمبیا ارائه شده است. در اوایل سال 2022،First Nations نیز برای شرکت در جلسات توجیهی فنی برای شنیدن بیشتر در مورد قانون و به اشتراک گذاشتن بازخورد دعوت شدند.

مشارکت تحت رهبری جامعه

بر اساس بازخورد جوامع متاثر شده از تبعیضات نژادی، دولت استانی(ولایتی) کمک‌های بلاعوض را در اختیار سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی واجد شرایطی قرار داد که مایل به میزبانی جلسات مشارکت خود با اعضای جامعه خود هستند. 

تقریباً 70 سازمان در سراسر استان (ولایت) میزبان جلسات تعامل از نوامبر 2021 تا پایان ژانویه (جنوری) 2022 بودند که 425 جلسه – هم به صورت حضوری و هم مجازی – برگزار کردند و به حدود 10000 نفر رسیدند. 

شنیدن بطور مستقیم در مورد تجربیات شخصی و نگرانی‌های اعضای جامعهٔ مورد تبعیض نژادی قرار گرفته نسبت به جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعاتشان، بخش مهمی را برای اطمینان از درک نیازهای جامعه و انعکاس آن در قانون داده‌ها تشکیل داد.

نظرسنجی مشارکت عمومی آنلاین

برای شنیدن صدای وسیعی از مردم از جوامع IBPOC در سراسر استان، دولت استانی همچنین یک سروی آنلاین راه اندازی کرد. این سروی از سپتامبر تا 31 ژانویه (جنوری) 2022 انجام شد و در چندین زبان در دسترس بود. تقریباً 3000 نفر این سروی را پر کردند. این سروی برای درک تجربیات زندگی افراد از استفاده از خدمات دولتی و ارائه اطلاعات در مورد هویت و قومیت طراحی شده بود.