اولویت های پژوهشی ضد نژادپرستی

این موارد با مشارکت Indigenous Peoples و کمیته اطلاعات ضد نژادپرستی ایجاد شد.

در اینجا تحقیقات مرتبط با سه مورد از این اولویت های تحقیقاتی را خواهید دید. این یک نگاه آغازین است و نقطه شروعی برای کار آتی ما در جهت پیشبرد برابری نژادی بشمار می‌اید. این تحقیق گامی کوچک اما مهم رو به جلو است.

ما در حال انجام کار روی تحقیقات بیشتری هستیم و با جلو‌رفتن تحقیقات این صفحه را به روز خواهیم کرد.

  • گزارشی در مورد مشکلات سلامت در میان جمعیت های متنوع BC

    می دانیم که مشکلات مزمن بر کیفیت زندگی بسیاری از افراد و خانواده های آنها تأثیر می گذارد. با بررسی دفعات مشاهده بیماری‌های مزمن در گروه‌های جمعیتی مختلف در بریتیش کلمبیا، آغاز خواهیم نمود.

  • دسترسی به پشتیبانی های یادگیری در سیستم کودکستان تا کلاس 12 (K-12) در BC

    ما می دانیم که نژادپرستی سیستماتیک در سیستم K-12 بریتیش کلمبیا وجود دارد. این تحقیق نقطه شروعی است برای کمک به درک تجربیات دانش آموزان Indigenous و اقلیت‌های نژادی و بررسی امکان دسترسی عادلانه‌ی آن‌ها به حمایت های مورد نیازشان برای دستیابی به موفقیت.

  • تنوع نژادی در خدمات عمومی BC

    هدف این تحقیق پیشبرد برابری نژادی در خدمات عمومی BC است. به عنوان اولین قدم، ما به تنوع نژادی در میان کارمندان دولت نگاه می کنیم. خدمات ما باید توسط کارمندانی شکل بگیرد که منعکس کننده دیدگاه های متنوع، دانش و تجربه زیسته افرادی باشد که به آنها خدمت می کنیم.