اولویتهای پژوهشی ما

اولویتهای پژوهشی برای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵

اولویت های پژوهشی با همکاری کمیته داده های ضد نژادپرستی و جمعیت بومی Indigenous Peoples طراحی شد. که شامل BC First Nations وMétis Nation BC می شود.

اولویت های پژوهشی مبتنی بر بخش های خاص از مردم بومی

  • پیامدهای بهداشتی برای مردم بومی در جهت درک تجربیات با بینش تقاطعی و همه جانبه
  • نتایج آموزش برای دانش‌آموزان Inuit وFirst Nations, Métis از مهدکودک تا کلاس 12 برای درک تجربیات آنها ، از جمله دسترسی و استفاده آنها از حمایت‌های موجود
  • مشخصه های اجتماعی ایمنی از نگاهی جامع و پر کردن شکاف های داده ای مرتبط

اولویت های بومی بیشتر

“پیشبردِ جمع‌آوری و استفاده از داده‌های جمعیت ‌شناختی تفکیک ‌شده، با رویکردی مبتنی بر تمایزهای حاکمیت داده‌های بومی و خودمختاری، از جمله حمایت از ایجاد یک مرکز حاکمیت داده‌های منطقه‌ای تحت مدیریت و اختیار First Nations در راستای همسویی با استراتژی حکمرانی داده‌ها ی First Nations “. 

اولویت های پژوهشی از سوی کمیته داده های ضد نژادپرستی

  • تنوع نژادی در خدمات عمومی BC و عدالت در استخدام و پیشرفت شغلی
  • تعامل با سیستم قضایی و تحلیل الگوی «شکایات»
  • نتایج بهداشتی، پایه گذاری بر اساس چارچوب عملکرد سیستم بهداشتی در جهت درک نحوه عملکرد سیستم برای گروه‌های جمعیت شناسی مختلف
  • درک چگونگی دسترسی و استفادهٔ دانش‌آموزان گروه‌های جمعیت شناسی به حمایت‌های آموزشی و نتایج آن (از دوران کودکی تا آموزش پس از متوسطه)
  • سلامتی کودکان، جوانان و خانواده در خانه و خارج از خانه
  • شمول اقتصادی، از جمله تجزیه و تحلیل کار بدون دستمزد و به رسمیت شناختن مدارک خارجی
  • بی خانمانی، تامین مسکن و امنیت

آیا می دانستید؟

این موضوعات رویکرد ما را در جهت پرداختن به نژادپرستی سازمانی در طی سال‌های آینده هدایت می‌کند.

ما ازتمامی B.C. First Nations و Métis Nation در بریتیش کلمبیا برای کمک به ایجاد اولویت های تحقیقاتی دعوت نمودیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه این موارد چگونه به صورت مشارکتی ایجاد گردیده‌اند، به خواندن ادامه دهید.