نتایج بهداشت و سلامت

تفاوت‌های جمعیتی در مورد سه بیماری مزمن درBC: مطالعه بیماری‌های مزمن رایج برای شروع گفتگوی بیشتر در مورد فرصت های نابرابر در جهت پیشگیری و مدیریت بیماری های مزمن.

جوامع بومی و جوامعی که دارای تنوع جنسیتی هستند به طورغیرمتناسبی تحت تأثیربیماری‌های مزمن قرارمی‌گیرند.

چه چیزهایی آموختیم و مراحل بعدی چیست؟

این تحقیق را در مراحل مختلف انجام می دهیم تا مطمئن شویم که تمرکز ما بر مناطقی است که برای افراد بومی و جوامع اقلیتی اهمیت بیشتری دارد.

در مرحله اول، تعداد دفعات بروز بیماری‌های مزمن رایج در بین این جمعیت‌ها و هویت‌های جنسیتی در BC را بررسی کردیم. بیماری‌های مزمنی که مورد مطالعه قرار دادیم شامل دیابت، آسم و اختلالات خلقی و اضطرابی بودند.

برای این تحقیق، از پاسخ‌های بررسی جمعیتی BC (برای حمایت از نمایندگی آنها با وزن دادن به کل جمعیت BC ) استفاده کردیم و آن پاسخ‌ها را با سوابق سلامتی برای دوره بین آوریل 2021 و مارس 2022 ترکیب کردیم.

نتایج ما نشان می‌دهد که این مشکلات ممکن است به نسبت‌های متفاوتی در بین جمعیت‌ها رخ دهد. برای مثال، جمعیت Indigenous به طور نامتناسبی تحت تأثیر این سه بیماری مزمن قرار دارند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت BC، از جمله جمعیت Indigenous ، هیچ یک از این سه بیماری مزمن را ندارند.

عوامل زیادی وجود دارد که ممکن است بر سلامت و تندرستی تأثیر گذاشته و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را افزایش دهد.

در تحقیقات آینده، تجزیه و تحلیل برای بررسی اینکه چگونه عوامل دیگر در ایجاد تفاوت‌ها در میزان ابتلا به بیماری های مزمن در بین جمعیت ها نقش دارند را گسترش خواهیم داد.

در مراحل بعدیِ تحقیقاتی به موارد زیر خواهیم پرداخت:

ما مایلیم نیازهای جمعیت را بهتر درک کنیم تا هرکسی که با یک بیماری مزمن روبروست، به مراقبت‌هایی که نیاز دارد، در زمان و مکان‌هایی که به آن نیاز دارد دسترسی پیدا کند.

برای تجزیه و تحلیل بعدی، موضوعات تحقیقاتی دیگری در نظر گرفته می شود، به عنوان مثال چگونگی تأثیر درآمد، روستانشین بودن و سایر عوامل بر شیوع بیماری‌های مزمن و مراقبت از گروه های مختلف جمعیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این تحقیق در مورد چیست؟

این تحقیق در مورد درک بهتر افرادی است که بیشتر تحت تأثیر بیماری‌های مزمن هستند. مرحله اول این فاز بر دفعات وقوع آسم، دیابت، و اختلالات خلقی و اضطرابی در میان افراد در گروه‌های مختلف جمعیتی در BC تمرکز داشت.

این گزارش بخشی از آمار منتشره در سال 2024 است که در بخش 19 قانون داده‌های ضد نژادپرستی و با مشورت و همکاری با Indigenous Peoples (بخش 20 قانون) مشخص شده است.

چرا این موضوع مهم است؟

ممکن است تفاوت‌هایی درمیزان بیماری‌های مزمن در بین گروه های جمعیتی در این استان وجود داشته باشد. برای بهبود سیستم مراقبت‌های بهداشتی خود، باید این الگوها را درک کرده، شکاف ها را شناسایی کنیم و دلایل آن را برطرف نماییم.

با این اطلاعات، می توانیم در مورد نحوه ارائه مراقبت‌هایی که از نظر فرهنگی ایمن هستند صحبت کنیم. این امر هدف ما را در جهت بهبود نتایج سلامت برای جمعیت بریتیش کلمبیا حمایت می کند.

از چه داده هایی استفاده کردیم؟

وزارت بهداشت تجزیه و تحلیل را با استفاده از داده های زیر انجام داد:

  • بررسی جمعیتی در BC
  • اطلاعات جمعیتی و ثبت بیماری های مزمن که توسط وزارت بهداشت جمع آوری شده است
  • داده های سرشماری از اداره آمار کانادا

این تحقیق از طریق برنامه نوآوری داده‌ها بریتیش کلمبیا انجام شده است.

نتایج را جستجو کنید

این یافته‌ها بر اساس نمونه‌ای متشکل از 196800 پاسخ به بررسی جمعیتی BC است که به آن وزن بیشتری تسبت به کل جمعیت داده شده است تا این نمونه حضور افراد بیشتری را نمایندگی کند. این یافته ها با سایر آمارهای منتشر شده عمومی که بر اساس مجموعه داده های اداری است و نشان دهنده همه مردم ساکن در بریتیش کلمبیا است، متفاوت است.

در مورد دیابت، اینکه آیا هرگز این بیماری برای فردی تشخیص داده شده است را بررسی کردیم. در مورد آسم، و اختلالات خلقی و اضطرابی، ارقام را بر اساس مراجعه افراد در فاصله آوریل 2021 تا مارس 2022 برای دریافت مراقبت برای این بیماری محاسبه کردیم.

میزان بالای بیماری مزمن در یکی از گروه‌های جمعیتی به طور کلی نمایانگر سنگینی بار بیشتر بیماری و نیازهای مراقبت بهداشتی مرتبط با آن است. با این حال، همچنین می تواند منعکس کننده این وضعیت باشد که برخی از گروه های جمعیتی بیشتر به دنبال دریافت مراقبت هستند و بیماری‌شان تشخیص داده می‌شود. برعکس، نرخ پایین‌تر بیماری‌های مزمن می‌تواند به دلیل بار کمتر بیماری در یک گروه جمعیتی باشد، اما همچنین می‌تواند بازتاب موانعی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تلقی گردد.

در این مرحله‌ی اول تجزیه و تحلیل، تفاوت‌ها در میزان بیماری‌های مزمن بین گروه‌های جمعیتی توضیح داده شده است، اما عواملی که در تفاوت‌ها دخالت دارند، مورد بحث قرار نمی‌گیرند.

از چه داده هایی استفاده کردیم؟

وزارت بهداشت تجزیه و تحلیل را با استفاده از داده های زیر انجام داد:

  • بررسی جمعیتی در BC
  • اطلاعات جمعیتی و ثبت بیماری های مزمن که توسط وزارت بهداشت جمع آوری شده است
  • داده های سرشماری از اداره آمار کانادا

این تحقیق از طریق برنامه نوآوری داده‌های بریتیش کلمبیا انجام شده است. این برنامه به محققان اجازه می دهد تا به طور ایمن با داده های حساس کار کنند.

چه کسانی روی این پروژه کار می کنند؟

مرحله‌ی اول این تحقیق توسط وزارت بهداشت انجام شد. در مراحل بعدی، ما با دیگران همکاری خواهیم کرد، از جمله:

  • First Nations Health Authority
  • Métis Nation British Columbia 
  • سازمان خدمات بهداشتی استان
  • ادارات بهداشت منطقه ای

اداره آمار از طریق برنامه نوآوری داده‌هایBC، با برگزاری مشاوره با کمیته داده‌های ضد‌نژادپرستی و Indigenous Governing Entities و با تسهیل انتشارات، این پروژه را مورد حمایت قرار داد.

به دنبال یادگیری بیشتر هستید؟

این گزارش فنی همچنین اطلاعاتی در مورد خدمات حمایت از سلامت و تندرستی موجود در BC با اتخاذ روش‌های فرهنگی خاص و حساس نسبت به جنسیت و رهنمودهایی برای حمایت از آموزش، تشخیص و مدیریت این موارد را ارائه می‌دهد.