Young professional man on his laptop

گزارش پرسش‌نامه همگانی قانون ضد نژادپرستی 

خلاصه اجرایی 

مشارکت با قانون ضد نژادپرستی بر پایه قانون داده‌های ضد نژادپرستی که اخیراً به تصویب رسیده، شکل گرفته است. 

هدف آن اطلاع‌رسانی در زمینه تلاش‌های دولت استانی به منظور از بین بردن نژادپرستی سیستمی و رسیدگی به آسیب‌های مردمان بومی و هدف نژادپرستی در بریتیش کلمبیا است. 

یکی از نتایج این تلاش‌ها مجموعه‌ای از قوانین استانی ضد نژادپرستی و ضد تبعیض خواهد بود. 

این مشارکت شامل این نظرسنجی همگانی و گفتگو‌هایی به رهبری ۶۸ سازمان محلی است. CultureAlly، پیمانکاری که توسط وزارت دادستانی کل استخدام شده، این گفتگو‌های محلی را در یک گزارش جداگانه خلاصه کرده است. 

این نظرسنجی همگانی به صورت آنلاین و به ۱۵ زبان از ۵ ژوئن ۲۰۲۳ تا ۳ اکتبر ۲۰۲۳ در دسترس بود و در مجموع ۲۱۷۹ پاسخ جمع‌آوری شد. گزارش حاضر یافته‌های آن را به صورت خلاصه بیان می‌کند. 

نظرسنجی پرسش اجباری نداشت و شامل موارد زیر بود: 

  • ۱۰ پرسش موضوعی 
  • چندین پرسش باز برای جمع‌آوری بازخورد به زبان خود پاسخ‌دهندگان 
  • ۱۰ پرسش جمعیت‌شناختی با گزینه “ترجیح می‌دهم پاسخ ندهم” 

بر اساس نتایج این نظرسنجی، مردم احساس می‌کنند که دولت استانی باید آموزش و تعلیم ضد نژادپرستی را برای کارمندان دولتی در اولویت قرار دهد تا با نژادپرستی سیستمی در بریتیش کلمبیا مقابله شود. به طور مشابه، سه اقدام پیشنهادی برتر که به صورت کتبی بیان شدند، عبارت بودند از پرداختن به نظام و ساختار خدمات همگانی، بهبود و تأمین مالی حمایت‌های محلی و گسترش آموزش ضد نژادپرستی در K-12 [آموزش اجباری ۱۲ ساله تا دیپلم]. در سرتاسر نتایج این نظرسنجی، یک مضمون ثابت مبنی بر انکار نژادپرستی سیستمی و ترومای نژادی در همه گروه‌های جمعیتی، وجود داشت. دامنه محتوای این بازخوردها از اظهارات نژادپرستانه آشکار تا نژادپرستی ضمنی و قربانی بودن متغیر بود. به جای پرداختن به موضوع انکارگرایی در هر پرسش، خلاصه‌ای از تحلیل گنجانده شده است. 

۸-۱-۱|Healthlink BC یا ۱-۱-۷ و محکمه حقوق بشر بریتیش کلمبیا شناخته شده‌ترین خدمات در دسترس برای افرادی بود که از نژادپرستی سیستمی آسیب دیده بودند. پاسخ‌دهندگان همچنین فهرستی از سایر ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی، مانند مراکز دوستی، سازمان بهداشت ملل اولیه و مرکز تاب‌آوری بریتیش کلمبیا ارائه کردند. سایر خدمات منطقه‌ای مانند خدمات مهاجران و جامعه اوکناگن جنوبی نیز ذکر شدند. امنیت فرهنگی، مرتبط بودن، محرمانگی و کاربر پسند بودن از جمله مهمترین ویژگی‌هایی بودند که پاسخ‌دهندگان هنگام دسترسی به خدمات پشتیبانی انتظار داشتند. 

برای پاسخ‌دهندگانی که اعلام کردند ارتباطات مذهبی دارند، هماهنگی خدمات از مهم‌ترین بود. 

بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که برای یک حادثه نژادپرستانه به برنامه‌های عدالت ترمیمی دسترسی داشته باشند. تمایل به دسترسی به چنین برنامه‌هایی عمدتاً بین گروه‌هایی با پیشینه‌های قومیتی، مذهبی و جنسیتی یکپارچه بود. 

سه ارزش اصلی مرتبط با اصطلاح چندفرهنگی عبارت بودند از: احترام، تنوع و پذیرش. اصطلاح ضد نژادپرستی ارزش‌های آموزش، احترام و برابری را برانگیخت. احترام و شمول ارزش‌های‌اند که در هر دو اصطلاح مشترک بودند. هنگامی که از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا شش ارزش فهرست شده را رتبه‌بندی کنند، برابری و شمول را در رتبه نخست قرار دادند. 

پاسخ‌دهندگان بیان داشتند که درمان ترومای نژادی شامل تشکیل جوامع، به اشتراک‌گذاری و در اختیار گذاشتن حمایت‌ها برای افراد تحت تأثیر، در کنار آگاهی‌بخشی و آموزش است. همچنین یک موضوع ثابتِ انکارگرایی وجود داشت که بر عدم باور به وجود آسیب‌های نژادی متمرکز بود. ارائه حمایت‌ها برای بومیان، سیاهان و رنگین پوستان (IBPOC) اولویت اصلی بود. 

علاوه بر مضامین ثابتِ انکارگرایی و نژادپرستی، موضوعات پرتکرار دیگری نیز در این نظرسنجی وجود داشتند، به ویژه: 

  • نیاز: به شروع آموزش ضد نژادپرستی از پایین‌ترین تا بالاترین سطح آموزش همگانی آموزش (به ویژه K-12)
  • آگاهی‌بخشی: نیاز به تقویت پیام‌های ضد نژادپرستی و ضد تبعیض در گفتمان عمومی 
  • درهم‌تنیدگی: اهمیت درک چگونگی ارتباط نژادپرستی با الگوهای امتیازات و نابرابری‌ها