تحقیقات چگونه انجام خواهد شد؟

حاکمیت داده های Indigenous

عدالت داده ها

یک فرد ممکن است بیش از یک شکل از تبعیض و یا به حاشیه رانده شدن را تجربه کند.

شفافیت

برای ایجاد اعتماد، باید هدف و امتیاز جمع آوری داده ها را روشن کنیم.

این به معنای کار با جوامع برای درک چگونگی و زمان به اشتراک گذاری داده ها، روش ها و یافته ها است.

ادامه مشارکت

ما به ایجاد و تقویت روابط با جوامع و شرکا ادامه خواهیم داد.

این امر تضمین میکند که نیازها، تجارب و دانش جمعیت Indigenous و سایر اقلیت های نژادی، جمع آوری داده ها و تحقیقات را هدایت می کند.

آیا می دانستید؟

در 1 ژوئن 2023، ما همچنین گزارش پیشرفت و راهنمای استفاده از متغیرهای طبقه ‌بندی نژاد و قومیت در تحقیقات را منتشر کردیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود اسناد به خواندن ادامه بدهید.