Kasalukuyang progreso ng Anti-Racism Data Committee

Naiibang paraan sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay

Narinig namin mula sa maraming Indigenous at mga racialized na mamamayan na sila ay napag-iiwanan dahil ang mga serbisyo ay idinisenyo nang hindi sila isinasaalang-alang.

Binuo ang komite upang makipagtulungan sa pamahalaan para malaman kung paano nating ligtas na magagamit ang mga personal na impormasyon upang malaman at mabuwag ang sistemikong rasismo sa aming mga programa at serbisyo. Upang masuportahan ang pagsisikap na ito, ang komite ay nagbigay din ng payo para sa BC Demographic Survey. Ang survey na ito ay makakatulong upang ang B.C. ay maging isang province na mas makatarungan.

 

Ang pagsasalubong ng karanasan at kadalubhasaan

Ang mga miyembro ng komite ay mula sa malawak na seksyon ng mga racialized na komunidad at mga heograpikong rehiyon ng B.C.

Dinadala ng mga miyembro ang kanilang iba’t ibang kadalubhasaan at mga karanasan sa pagsisikap na ito. Ang mayamang pananaw na ito ay nakakatulong sa pamahalaan upang matiyak na ang pagpapatupad ng Anti-Racism Data Act ay binigyang kaalaman ng mga racialized na komunidad, kasama ang mga First Nations, Inuit, at Métis.

Alam niyo ba?

Binuo ang Anti-Racism Data Committee bilang bahagi ng Anti-Racism Data Act.