Paglabas ng estatistika 2024

Noong May 30, 2024, naglabas kami ng :

  • Ulat ng Progreso para sa Ikalawang Taon
  • Mga updates sa tatlong prayoridad ng pananaliksik sa anti-racism
  • Isang ulat tungkol sa aming pamamaraan sa BC Demographic Survey

Ulat ng Progreso para sa Ikalawang Taon

Kasama dito :

  • Ang aming patuloy na trabaho sa pagpapatayo kasama ang mga Indigenous Peoples at ang Anti-Racism Data Committee
  • Mga unang natuklasan mula sa aming mga prayoridad sa pananaliksik ukol sa anti-rasismo
  • Ang aming pamamaraan sa BC Demographic Survey at ano ang natutunan namin
  • Paano namin itinataguyod ang pangkulturang kaligtasan sa aming pananaliksik

Nais mo bang mas matuto?

Noong Mayo 29, 2023, inilabas namin ang aming unang ulat sa aming trabaho sa ilalim ng Anti-Racism Data Act. Gayundin, nagpuwesto kami ng isang gabay upang matulungan ang mga mananaliksik na maunawaan kung paano gamitin ang lahi at etnisidad sa kanilang trabaho.