Pagtugon sa sistemikong rasismo sa B.C.

Ang Pamahalaan ng British Columbia ay kumikilos upang matugunan ang sistemikong rasismo sa mga probinsiyal na programa at serbisyo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng aming mga pagsisikap upang gawing mas matatag ang aming mga serbisyo para sa lahat.

Tapos na ang panahon para masagutan ang BC Demographic Survey. Mahigit 200,000 katao ang sumagot nito. Maraming salamat sa lahat ng sumagot ng survey.

Ano na ang mangyayari ngayong tapos na ang survey?

Kasalukuyan kaming nagsisikap upang pagsamasamahin ang mga sagot sa survey kasama ang ibang impormasyon na mayroon kami upang matukoy ang mga pagkukulang sa aming mga serbisyo at para gawin itong mas accessible at ingklusibo para sa lahat sa B.C.

Sa unang bahagi ng 2024, ibabahagi namin ang mga resulta ng survey at mga update kung paano namin ginagamit ang impormasyong ito upang masuportahan ang mga priyoridad sa pananaliksik.

Ano ang BC Demographic Survey?

Ang aming mga priyoridad sa pananaliksik

Pagpapanatili ng kaligtasan ng iyong datos

Anti-Racism Data Act

Narinig namin mula sa mga komunidad sa buong B.C. na dapat gawing priyoridad ang pagpapahusay ng mga serbisyo para sa mga mamamayan, lalo na sa larangan ng edukasyon, pagtatrabaho, at kalusugan.

Narinig namin mula sa maraming Indigenous (mga Katutubo) at racialized na mamamayan na sila ay napag-iiwanan dahil ang mga serbisyo ay idinisenyo nang hindi sila isinasaalang-alang. Binuo ang Anti-Racism Data Act upang matulungan kaming magsagawa ng pagsasaliksik na magpapakita ng mga puwang at pagkukulang sa aming mga serbisyo. Makakatulong ito sa aming gawing mas accessible at mas ingklusibo ang mga ito para sa lahat.

Mga estadistika, insights at mga ulat tungkol sa anti-racism

Paano binuo ang mga priyoridad sa pananaliksik para sa anti-racism

Paano isasagawa ang pananaliksik sa anti-racism?

Paano kami nakikipagtulungan sa Indigenous Peoples