Tulungan kaming magawang mas matibay at mas mapagpabilang para sa lahat sa B.C. Gawin ang parte mo at lumahok sa Demographic Survey.

Pagtugon sa sistematikong kapootang panlahi sa B.C.

Ang pamahalaan ng B.C. ay gumagalaw para tugunan ang sistematikong kapootang panlahi sa mga programa at mga serbisyo sa probinsya. Isa itong mahalagang bahagi ng aming trabaho para gawin ang probinyang mas pantay-pantay, mapagpabilang, at mapagtanggap para sa lahat.

Tumulong sa pagtugon sa mga puwang sa mga serbisyo ng pamahalaan ng B.C.

Mga karaniwang tanong tungkol sa Pagsisiyasat sa Demograpiko ng BC

Pagpapanatili ng Kaligtasan ng Iyong Datos

Anti-Racism Data Act

Narinig namin mula sa mga pamayanan sa palibot ng B.C. na dapat gawing prayoridad ang pagpapabuti sa mga serbisyo para sa mga tao, lalo na sa saklaw ng edukasyon, trabaho, at kalusugan.

Narinig namin mula sa maraming mga Katutubo at mga racialized na mga tao na sila ay napagiiwanan dahil ang mga serbisyo ay nadisenyo na hindi sila naisaisip. Ang Anti-Racism Data Act ay nabuo upang matulungan kaming magsagawa ng pananaliksik na magpapakilala sa mga puwang sa aming serbisyo. Sa pamamagitan nito ay magagawa naming magiging mas accessible at mas mapagpabilang ang mga ito para sa lahat.

Ang Aming Mga Prayoridad sa Pananaliksik

Ang pagkakaiba sa pagitan ng anti-racism questionnaire at ang BC Demographic Survey

Paano kami makipagtrabaho sa mga Katutubo

Mga Istatistika, Mga Kabatiran, at Mga Ulat sa Anti-Racism

Paano Nabuo Ang Mga Prayoridad Sa Pananaliksik ng Anti-Racism

Paano Isasagawa ang Pananaliksik?

Anim na buwan ng pag-unlad para sa Anti-Racism Data Committee

Nagtatrabaho upang mapahusay ang serbisyo publiko para sa lahat.