Ano ang BC Demographic Survey?

Natapos ang panahon para sagutan ang BC Demographic Survey noong Oktubre 15, 2023.

Maraming salamat sa lahat ng sumagot ng survey. Makakatulong ang impormasyong ibinigay ninyo sa amin upang matukoy ang mga pagkukulang sa mga programa ng pamahalaan, at para matugunan namin ang mga pangangailangan ng mas maraming mamamayan sa British Columbia.

Karagdagang impormasyon tungkol sa BC Demographic Survey

Ang boluntaryong survey na ito ay binuo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan o engagement kasama ang mga Indigenous, Black at iba pang racialized (negatibong naaapektuhan ng panlahing diskriminasyon) na komunidad. Kasama rito ang mga tanong na kaugnay sa lahi, etnisidad, mga ninuno at iba pang larangan ng identity o pagkakakilanlan.

Bakit ginawa ang survey?

Narinig namin mula sa maraming Indigenous at racialized na mamamayan na sila ay napag-iiwanan dahil ang aming mga serbisyo ay idinisensyo nang hindi sila isinasaalang-alang.

Upang matugunan ito, kailangan muna namin ng maraming impormasyon kung sino ang gumagamit ng aming mga serbisyo at kung paano ito gumagana o nakakatulong sa mga tao. Binuo ang survey para matulungan kaming makolekta ang impormasyong ito.

Ano na ang mangyayari ngayong tapos na ang survey?

Kasalukuyan kaming nagsisikap upang pagsamasamahin ang mga sagot sa survey kasama ang ibang impormasyon na mayroon kami upang matukoy ang mga pagkukulang sa aming mga serbisyo at para gawin itong mas accessible at ingklusibo para sa lahat sa B.C.

Sa 2024, ibabahagi namin ang mga resulta ng survey at mga update sa kung paano namin ginagamit ang impormasyong ito upang masuportahan ang mga priyoridad sa pananaliksik.