Mga report tungkol sa mga nalaman namin

Mula Setyembre 2021 hanggang Marso 2022, mahigit 13,000 katao ang lumahok sa engagement upang suportahan ang Anti-Racism Data Act. Ipinahayag ang mga napag-alaman sa mga engagement na ito sa limang ulat. Basahin ang mga napag-alaman sa makasaysayang engagement na ito sa limang mahahalagang ulat.

Ulat sa Engagement ng BC Association of Aboriginal Friendship Centres

Dinaluhan ng kabuuang 36 na kalahok sa dalawang session, kasama ang mga miyembro ng Elders Council, Peer Review Committee at Provincial Aboriginal Youth Council.

Ulat sa Community-led Engagement

Halos 70 organisasyon ng Indigenous Peoples at ng mga racialized na komunidad ang nabigyan ng mga grant mula sa Pamahalaan ng B.C. upang mag-host ng mga anti-racism data engagement session sa buong province.

Ulat ng First Nations Engagement 

Nakipag-ugnayan ang Pamahalaan sa BC First Nations mula Disyembre 2021 hanggang Marso 2022. Intensyon ng pakikipag-ugnayang ito na magbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na miyembro ng BC First Nations na maibahagi ang kanilang kaalaman at magbigay ng input ukol sa anti-racism data legislation.

Ulat sa Engagement ng Métis Nation BC 

Ang Métis Nation British Columbia (MNBC), bilang partner ng probinsiyal na pamahalaan ng B.C., ay nagsagawa ng mga konsultasyon sa komunidad tungkol sa ginagawang anti-racism data legislation bilang tugon sa mga panawagan na aksiyunan ang rasismong nakatuon sa Indigenous Peoples.

Ulat sa Online Engagement 

Mula Setyembre 9, 2021 hanggang Enero 31, 2022 ang Pamahalaan ng British Columbia ay nagsagawa ng online survey para suportahan ang anti-racism data legislation. Kinalap sa survey na ito ang mga sagot tungkol sa mga karanasan sa pagbibigay ng datos sa pagkakakilanlan at etnisidad kapag gumagamit ng mga serbisyo ng pamahalaan.