Kasalukuyang ginagawa

Ang batas ay makakatulong sa pagkilala at pagtugon sa sistematikong kapootang panlahi sa mga programa sa gobyerno at mga serbisyo sa B.C.