Racial Diversity sa BC Public Service

Sa kasalukuyan, ang mga Indigenous at mga taong may iba’t ibang lahi ay kulang sa representasyon bilang empleyado sa loob ng BC Public Service.
Ang agwat na ito ay mas malaki pa para sa mga posisyon sa pamamahala

Ano ang aming natutunan at ano ang mga susunod na hakbang?

Ang isang pampublikong serbisyo na kumakatawan sa mga mamamayan sa B.C. ay makatutulong sa amin na makapagbigay ng mga serbisyong epektibo para sa lahat.

Ang unang yugto ng pananaliksik ay nakatuon sa:

  • Representasyon ng mga lahi sa buong BC Public Service, kabilang ang kung anong mga tungkulin ang isinasagawa o ginagampanan ng mga Indigenous at mga racialized na mga empleyado.
  • Mga trabaho para sa mga intern na lumahok sa Indigenous Youth Internship Program (IYIP)

Tungkol saan ang pananaliksik na ito?

Ang pananaliksik na ito ay nagpapakita ng kasalukuyang antas ng racial diversity sa pampublikong serbisyo

Dedikado kami sa paglutas ng diskriminasyon at sistemikong rasismo sa ating pamahalaan. Isang paraan upang magawa ito ay gawing mas sumasalamin sa populasyon na pinagsisilbihan nito ang BC Public Service.

Bakit mahalaga ito?

Ang ating pamahalaan ay isang kolonyal na institusyon. Ito ay binuo sa pamamagitan ng mga racist at diskriminatoryong paniniwala, patakaran, saloobin, at kilos. Ang pundasyong ito ay nananatiling hindi nagbabago at nagdudulot ng rasismo at diskriminasyong nangyayari sa kasalukuyan.

Ito ay nangangahulugan na ang henerasyon ng mga Indigenous at mga racialized na mamamayan ay patuloy na hindi naisasama o nagiging kabilang dahil sa sistemikong rasismo.

Anong mga datos ang aming ginamit?

Tuklasin ang mga resulta

Anong mga datos ang aming ginamit?

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa humigit-kumulang 30,600 katao na nagtrabaho sa Pamahalaan ng B.C. noong January 2022.

Kasama rin dito ang 406 na mga Indigenous intern na lumahok sa Indigenous Youth Internship Program mula nang ito ay simulan noong 2007.

Para sa pananaliksik na ito, ginamit namin ang:

  • Mga demograpikong impormasyon na boluntaryong ibinigay mula sa mga survey sa mga empleyado (Work Environment Survey at New Job Survey)
  • Impormasyon ng empleyado tulad ng organisasyon at ginagampanang trabaho

Sino ang nagsasagawa ng proyektong ito?

Ang BC Stats at ang BC Public Service Agency ay nagtutulungan sa pananaliksik na ito

Sa mga susunod na yugto, magtutuon kami sa racial equity at sismulan ang pagsusuri ng mga karanasan ng mga empleyado.

Naghahanap ng karagdagang impormasyon?