2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼

29, ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ:

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੈਟਾ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀਗਤ ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਵੇਰੀਏਬਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਾਈਡ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਵੇਰੀਏਬਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੌਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਐਨਾਲਿਸਟ)
  • ਖੋਜਕਾਰ  
  • ਡੈਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
  • ਡੈਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?